اطلاعیه مهم

تهیه و تنطیم استاندارد آموزشی حرفه کاربر ماساژ در کمیسیون طرح و برنامه ریزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

تهيه، تدوين و تصويب استاندارد حرفه كاربر ماساژ در كميسيون طرح و برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور با حضور مدير كل طرح و برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي و پيشكسوتان عرصه آموزش و خدمات ماساژ


در يك كميسيون ويژه استانداردهاي آموزشي حرفه كاربر ماساژ تهيه و تنظيم گرديد و تقديم سازمان آموزش فني و حرفه اي شد. در اين جلسه پيشكسوتان و برجسته ترين اساتيد آموزش و خدمات ماساژ كشور گرد هم آمدند و بهترين نتيجه را تنظيم و ثبت نمودند.

اعضاي جلسه:
رئيس جلسه: جناب آقاي موسوي مديير كل طرح و برنامه ريزي آموزشي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
دبير جلسه: سركار خانم ياوري معاونت محترمه اداره طرح و برنامه ريزي آموزشي
هيات تدوين به ترتيب حروف الفبا:
1- آقاي اسماعيلي مدير مركز خدمات  راما اسپا
2- آقاي سجادي رئيس اتحاديه گرمابه داران، سونا و ماساژ تهران
3- خانم ضيمران مدير مركز خدمات  راما اسپا
4- آقاي عزيزپور مدير مجموعه اسپاي نيلوفر آبي
5- خانم كمال زاد از پیشکسوتان ماساژ
6- آقاي مرادي مدير موسسه آموزشی ماساژ ايرانيان آريا
7- آقاي موحدي نائيني مدير موسسه  تحقيقات هنر ماساژ ايرانيان


نویسنده : مدیر سایت | تاریخ انتشار : 30 / 1 / 1393 | بازدید : 5992